Khóa học tại Meti | Meti - Trung tâm đào tạo Montessori Việt Nam

Khóa học tại Meti

Cung cấp kiến thức triết lý Montessori và các bài tập thực hành cho giáo viên lứa tuổi 0-3.
Cung cấp kiến thức triết lý Montessori và các bài tập thực hành cho giáo viên lứa tuổi 3-6.
Cung cấp các khóa học chuyên sâu về các kĩ năng, kiến thức hiện đại trong lĩnh vực giáo dục mầm non. 
Cung cấp chuỗi hội thảo miễn phí cho trường học, giáo viên, cha mẹ và cộng đồng.

Đăng ký nhận thông tin