Chuyên viên | Meti - Trung tâm đào tạo Montessori Việt Nam

Chuyên viên

 Thành viên sáng lập và điều phối cho tổ chức phi lợi nhuận Companions In Grace – một tổ chức phi lợi nhuận chuyên nghiệp của kiều bào tại Mỹ hỗ trợ các...
cô Arki Carino - Nghệ sĩ kể chuyện Quốc tế, thành viên của Hiệp hội Storytelling Toàn cầu (RED International De Cuentacuentos)Giáo viên có chứng nhận của...
 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sớm, trong đó 02 năm là chuyên viên viện VSK (2015-2016)Đồng sáng lập và điều hành trường mầm non Bông Gạo (...
Giáo viên Montessori Quốc tế lứa tuổi 0 – 3  chứng nhận bởi Viện giáo dục Montessori Hoa Kỳ MIA (2017)Giáo viên Montessori Quốc tế lứa tuổi 3 - 6 chứng...
Đồng sáng lập và điều hành Công ty CP Giáo dục Hiển Phát (2013- nay)Sáng lập và điều hành METI – Trung tâm Tư vấn & Đào tạo Montessori Việt Nam.Bằng Giáo...

Đăng ký nhận thông tin